διασκευάζω

διασκευ-άζω,
A get ready, set in order, τι Plb.15.27.9:—[voice] Pass., PTeb. 24.32 (ii B. C.).
II equip,

τινὰ βασιλικῶς Luc.Nec.16

:—[voice] Pass., εἰς Σατύρους διεσκευασμένοι dressed as . ., Plu.Ant.24; ὅπλοις Aen. Tact.26.1:—[voice] Med., prepare for oneself, provide,

τἆλλα ὡς ἐς πλοῦν Th.4.38

; arm, equip or prepare oneself,

ὡς εἰς μάχην X.HG4.2.19

;

διεσκευάσθαι πρὸς τὸν δῆμον Din.1.70

; διασκευάσασθαι πρὸς τοὺς δικαστάς prepare all one's tricks for a trial, X.Ath.3.7.
III [voice] Med., διασκευασάμενος τὴν οὐσίαν having disposed of one's property, D.29.3.
IV revise or edit a work for publication, Aristeas 311, D.S. 1.5.
2 compile,

ἐκ πολλῶν [βιβλίων Gal.15.10

.
3 elaborate with rhetorical devices,

αἰτία μὲν κατασκευάζει, τρόπος δὲ δ. Hermog. Inv.2.7

.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • διασκευάζω — get ready pres subj act 1st sg διασκευάζω get ready pres ind act 1st sg διασκευάζω get ready pres subj act 1st sg διασκευάζω get ready pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασκευάζω — διασκευάζω, διασκεύασα βλ. πίν. 35 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

 • διασκευάζω — (Α διασκευάζω) 1. διευθετώ, τακτοποιώ 2. τροποποιώ, μετατρέπω, μετασκευάζω νεοελλ. επεξεργάζομαι λογοτεχνικά έργα περικόπτοντας, τροποποιώντας ή συμπληρώνοντας τα αρχ. 1. εφοδιάζω 2. στολίζω 3. συλλέγω, απανθίζω λογοτεχνικά κείμενα 4. μέσ.… …   Dictionary of Greek

 • διασκευάζω — διασκεύασα, διασκευάστηκα, διασκευασμένος, αλλάζω ύστερα από επεξεργασία τη μορφή μουσικού ή λογοτεχνικού έργου, τροποποιώ: Έχουν διασκευαστεί πολλά αρχαία έργα …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • διασκευάσει — διασκευάζω get ready aor subj act 3rd sg (epic) διασκευάζω get ready fut ind mid 2nd sg διασκευάζω get ready fut ind act 3rd sg διασκευάζω get ready aor subj act 3rd sg (epic) διασκευάζω get ready fut ind mid 2nd sg διασκευάζω get ready fut ind… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασκευῶν — διασκευάζω get ready fut part act masc voc sg διασκευάζω get ready fut part act neut nom/voc/acc sg διασκευάζω get ready fut part act masc nom sg (attic epic ionic) διασκευάζω get ready fut part act masc voc sg διασκευάζω get ready fut part act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασκευαζομένων — διασκευάζω get ready pres part mp fem gen pl διασκευάζω get ready pres part mp masc/neut gen pl διασκευάζω get ready pres part mp fem gen pl διασκευάζω get ready pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασκευαζόντων — διασκευάζω get ready pres part act masc/neut gen pl διασκευάζω get ready pres imperat act 3rd pl διασκευάζω get ready pres part act masc/neut gen pl διασκευάζω get ready pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασκευασαμένων — διασκευάζω get ready aor part mid fem gen pl διασκευάζω get ready aor part mid masc/neut gen pl διασκευάζω get ready aor part mid fem gen pl διασκευάζω get ready aor part mid masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασκευασθέντα — διασκευάζω get ready aor part pass neut nom/voc/acc pl διασκευάζω get ready aor part pass masc acc sg διασκευάζω get ready aor part pass neut nom/voc/acc pl διασκευάζω get ready aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασκευάζει — διασκευάζω get ready pres ind mp 2nd sg διασκευάζω get ready pres ind act 3rd sg διασκευάζω get ready pres ind mp 2nd sg διασκευάζω get ready pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.